Allmänna villkor

echoshare tillhandahåller information och produkter på denna webbplats, följ följande villkor. När du besöker den här webbplatsen godkänner du att följa dessa villkor. Echoshare förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och de produkter, tjänster, priser och program som nämns på denna webbplats när som helst, efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande. Echoshare förbehåller sig rätten att söka alla rättsmedel som finns tillgängliga enligt lag och i eget kapital för brott mot dessa villkor. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls.

# 1 Copyright

© 2020 echoshare. All Rights Reserved.

Allt innehåll (”INFORMATION”) på denna webbplats, inklusive all text, design, layout, programvara och andra verk är skyddade av upphovsrätt. Förutom vad som särskilt är tillåtet får ingen del av denna webbplats distribueras eller reproduceras på något sätt, eller i någon form, utan echosharetidigare skriftligt tillstånd. Tillstånd att använda innehåll kan beviljas från fall till fall.

# 2 Varumärken

Alla produkter och tjänster, inklusive logotyper och ord som hänvisas till på denna webbplats är varumärken eller immaterialrätt echoshare. De får endast användas med föregående skriftligt tillstånd från echoshare i varje specifikt fall. Användning av echoshare varumärke för kommersiella ändamål utan skriftligt tillstånd från echoshare kommer att utgöra varumärkesintrång och illojal konkurrens i strid med lagen.

# 3 Användning av programvara

Programvaran och medföljande dokumentation som finns att ladda ner från denna webbplats är det upphovsrättsskyddade arbetet echoshare. Användningen av programvaran regleras av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, som åtföljs av programvaran. Du kommer inte att kunna ladda ner, installera eller använda något echoshare programvara såvida du inte samtycker till villkoren i ett sådant slutanvändarlicensavtal.

# 4 Användning av webbplatsinformation

Om inte annat anges på denna webbplats kan du se, skriva ut, kopiera och distribuera information på denna webbplats under följande villkor:

  1. Informationen får endast användas för icke-kommersiella personliga ändamål.
  2. Varje del eller hela kopian av informationen på denna webbplats måste innehålla alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt i samma form och på samma sätt som på originalet.
  3. Informationen får inte ändras på något sätt.
  4. echoshare förbehåller sig rätten att återkalla sådant godkännande när som helst, och användningen av vår webbplatsinformation ska upphöra omedelbart efter meddelandet från echoshare.
  5. Information som anges ovan inkluderar inte webbplatsens layout eller design. Delar av denna webbplats är skyddade av handelskläder eller andra lagar och får inte imiteras eller återges helt eller delvis.
  6. Information som anges ovan inkluderar inte logotyper, grafik, ljud, videor eller bilder på denna webbplats, som får reproduceras eller distribueras endast när uttryckligen tillåts av echoshare.

# 5 Feedback

Eventuella kommentarer, supportbiljetter eller material som skickas till echoshare, inklusive utan begränsning feedback, till exempel frågor, kommentarer, förslag eller annan relaterad information om programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster från echoshare ("Feedback"), ska anses vara icke-konfidentiellt. echoshare ska inte ha någon skyldighet av något slag med avseende på sådan återkoppling och ska vara fritt att reproducera, använda, avslöja, ställa ut, visa, transformera, skapa derivatverk och distribuera återkopplingen till andra utan begränsning och är fritt att använda idéer, koncept , kunskap eller tekniker som ingår i sådan feedback för vilket som helst syfte, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som innehåller sådan feedback.

# 6 Länkar till tredje parts webbplatser

Vissa länkar på denna webbplats som hänvisar till andra webbplatser från tredje part har inte kontroll över echoshare. Vi gör inga framställningar eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, vad gäller operationen som ingår på andra webbplatser. Namn på faktiska företag och produkter på denna webbplats kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

# 7 Garantier och ansvarsfriskrivningar

ALL INFORMATION FRÅN ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS LEVERERAS PÅ EN "AS-IS" OCH "AS TILLGÄNGLIG" GRUND. ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅLDA, FRISKRIVS (INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSADE FÖR FRISKRIVNING AV NÅGRA UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE). INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA FEL, PROBLEM ELLER ANDRA BEGRÄNSNINGAR. FÖRÄNDRINGAR GÖR PERIODISKT TILL INFORMATIONEN HÄR. I ALLA FALL, ECHOSHARE LAGAR INGET ÅTAGANDE OM UPPDATERING AV MATERIAL PÅ DENNA WEBBPLATS ECHOSHARE ANTAR INGET ANSVAR FÖR FEL ELLER UTSLÄPP I INFORMATIONEN ELLER PROGRAMVARAN ELLER ANDRA DOKUMENT SOM HÄNVISAS ELLER LÄNKAS TILL DENNA WEBBPLATS. Vi är inte ansvariga för några indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador (inklusive skador för förlust av affärer, förlust av vinster, rättstvister eller liknande). OCH BASERAT PÅ BROTT AV KONTRAKT, GARANTIBROTT, TORT (INKLUSIVT LÖSIGHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM RÅDET TILL MÖJLIGHETEN MED SÅDAN SKADA. BEGRÄNSNINGARNA FÖR SKADOR SOM ÄR OVANNA ÄR GRUNDLÄGGANDE ELEMENTER FÖR FÖRHANDLETS MELLAN OSS OCH DIG.

VI SKAL INTE LÄMNA DENNA WEBBPLATSEN OCH INFORMATION UTAN LIKA BEGRÄNSNINGAR. INGEN REPRESENTATIONER, GARANTIER ELLER GARANTIER VAD INGEN GÖR SOM FÖR AKKURACITET, LÄKEMEDEL, PÅLITLIGHET, UTTRYCKLIGHET, FULLSTÄLLNING, LIKTIGHET ELLER ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN TILL EN SÄRSKILD SITUATION. Vissa STATSSTATUTER KAN GÄLLA OM BEGRÄNSNING AV ANSVAR.

Allt ansvar och ansvar för skador orsakade av virus som finns i de elektroniska filerna på denna webbplats friskrivs. Användaren rekommenderas att göra sina egna arrangemang för att skydda sina datorresurser från sådana virus.

Kontakta Oss

Om du har några frågor angående detta meddelande eller om du vill kontakta echoshare av någon anledning, besök vår Kundtjänstcenter om hjälp.